אורלי פינקלמן מנהלת פרסום סלקום

ליאורה ארמן עוזרת מנהלת פרסום סלקום